> De wereld niet liefhebben - 1 Joh 1:15-17

  > Danken voor de rijkdom van de gemeente - 1 Kor. 1:4-9  

  > De ene naam in de verdeelde gemeente - 1 Kor 1:10-17

  > De dwaze zwakheid van God - 1 Kor 1:25 

  > De diepten van God - 1 Kor. 2:12-16  

  > Bouwen op Christus, het ene fundament - 1 Kor 3:10-15

  > Roeping tot de eenheid van de kerk - Ef. 4:1-6 

  > De Here Jezus heiligt onze sexualiteit - Hgl 8:8-10

  > Bevrijdende ootmoed - Job 42:1-6 

  > De God van ons leven - Ps. 139

  > Maak vrienden met mammon - Luk. 16:9

  > Neem serieus wat de Here over mammon zegt - Luk. 16:19-31 

  > Blijf in de Here - 1 Joh. 2:27-28

  > Blijven bidden - Luk. 18:1-8

  > Werken aan je hart - Mk. 4:10-20

  > Let op wat je hoort! - MK. 4:24-25

  > Geef je jezelf in het lichaam van Christus - 1 Kor. 12:15-16+21

  > Een verwonderde boodschap - Joh. 4:29

  > Leven uit de tempelbeek - Ez. 47:6

  > Heer van je hart - 1 Pt. 3:15   (Presentatie)

  > De echte jakobsladder - Joh. 1:50.51 (Presentatie) 

  > Waar ga je heen? - Joh. 21:18-19 (Presentatie)

  > Goede reis! - Psalm 121 (Presentatie)

 

 


‘Werp je brood uit over het water,
want je vindt het later weer terug.’ (Pred. 11:1)

foto's